skip to Main Content
0898 564 770 | 0879 295 979 office@burgaskey.com 7 дни в седмицата

Изключване на имобилайзер

Изключване на имобилайзер

Изключване на имобилайзер

Ролята на имобилайзер системата е двигателят на автомобила е да не може да бъде стартиран по неоторизиран начин. Под оторизиран начин разбираме притежаването на ключ със съответния чип. Чипът, наричан още транспондер, провежда комуникация с имобилайзера. Без осъществяването на тази комуникация, стартирането на автомобила е невъзможно.

Западните автомобили, произведени след 1995 година, както и руските след 2000 година, имат имобилайзер, монтиран в таблото или под него. В кутийките на ключовете им е разположен чип, който да комуникира с него.

При поставянето на ключа в патрона започва  споменатата комуникация. Имобилайзерът изпраща високочестотен сигнал. Чрез антената, намираща се в патрона, сигналът бива препратен към транспондера. Той отговаря, а за да бъде запален автомобилът, имобилайзерът трябва да разпознае сигнала.

Имобилайзерите на по-съвременните автомобили изпращат уникален код към чип, а той връща персонален код. Съвпадението  между тях позволява осъществяването на връзка между имобилайзера и моторния компютър, за да може двигателят да стартира. Ако някъде по веригата нещо пречи връзката да бъде осъществена, колата не пали.

Изключване на имобилайзер

Изключване на имобилайзер

Целта на цялата система е автомобилът да бъде защитен от кражба колкото се може по ефективно. Понякога това довежда до неприятности и за собствениците. Ако загубите своя ключ с транспондер, няма как да използвате автомобила си, дори да нарежете нов механичен ключ по кода на ключалката. Необходимо е данните от имобилайзера и моторния компютър да бъдат прочетени и да се обучи нов ключ с чип.

Ако имобилайзерът дефектира, официалните сервизи предлагат смяната му с нов. Това обаче е скъпо удоволствие и доста хора предпочитат просто да изключат или премахнат имобилайзера.

Операция е сложна и може да бъде извършена от само от специалист със сериозни познания. В ключарски център Burgaskey разполагаме именно с такива. Както и с необходимия специализиран софтуер, за да извършим услугата. Препоръчваме да не опитвате сами да деактивират имобилайзера на Вашия автомобил, защото в почти всички случаи тези опити завършват с неуспех.

Изключване на имобилайзер

В ключарското ателие на Burgaskey предприемаме изключване на оригинален имобилайзер по два начина. Най-добрият вариант е това да стане през ОБД буксата на автомобила. Не винаги обаче операцията е възможна. Другият вариант е демонтаж на модул и монтаж на емулатор.

Освен изключване на оригинален имобилайзер, можем да изключим и допълнително монтиран имобилайзер.

Цените на всеки вид услуга зависят от модела на автомобила, както и от индивидуалната сложност на всеки един проблем. Специалистите на Burgaskey се ангажират да приложат своите познания и професионален опит в най-голяма степен и да разрешат проблемите, причинени от неизправност на имобилайзера на Вашия автомобил.

Работим от понеделник до събота от 09:00 до 19:00 часа и в неделя от 10:00 до 18:00 часа.

Цени за изключване на имобилайзер *:

  • Изключване на оригинален имобилазйер през ОБД – от 80 до 130 лв.
  • Изключване на оригинален имобилазйер с демонтаж на модул – от 80 до 150 лв.
  • Изключване на оригинален имобилазйер с демонтаж на модул и монтаж на емулатор – от 60 до 100 лв.
  • Изключване на допълнително монтиран имобилазйер – от 30 до 140 лв.

* Цените варират в зависимост от модела на автомобила и сложността на операцията.

Back To Top