skip to Main Content
0898 564 770 | 0879 295 979 office@burgaskey.com 7 дни в седмицата

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Едни от най-важните автоключарски услуги са обучение на ключ и извличане на секюрити код. Всеки нов ключ, независимо дали е ключ с дистанционно или само с транспондер трябва да премине през обучение.

Изработка на нов ключ се налага, ако старият е откраднат, изгубен или, ако клиентът желае да има негов дубликат. В много случаи дилърите продават автомобилите само с един ключ. Ако той изчезне или спре да фукционира, се налага аварийна изработка на нов, което оскъпява услугата.

Произведените след 1995 година автомобили са снабдени с имобилайзер, а ключовете им са с чип, известен още като транспондер. При поставянето на ключа в патрона на контакта протича комуникация между чипа и имобилайзера. При нея специален криптиран код бива разпознат и това деактивира имобилзайер системата.

С осъвременяването на автомобилите, се усложняват и защитите, които имат от кражба. В новите ключове се записва не само секюрити кода, а още много информация за самия автомобил. Например чиповете тип rolling code постоянно обменят данните и ротират страниците с тях при всяко запалване на автомобила. По този начин се цели чипът да не може да бъде дублиран.

При изработване на нов ключ, информацията от стария трябва да бъде разчетена. Това става посредством специализирана диагностична апаратура. Секюрити кодът може да бъде екстрактнат с кабел през ОБД буксата или от модула. За втората операция се изисква модулът да бъде свален. Следва програмиране на ключа и отново през ОБД буксата новата информация се записва.

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Ако се прави дубликат на ключ, информацията може да бъде разчетена направо от стария ключ и записана на новия със специализирана апаратура.

Обучение на ключ и извличане на секюрити код в Ключарски център Burgaskey

В ключарското ателие на Burgaskey нашите специалисти са снабдени със специализиран софтуер и хардуер за изработването на нов ключ.  Служителите ни са с висока квалификация и имат опит не само в работата с електроника, но и в услугите демонтаж и монтаж. Често при обучението на ключ и извличане на секюрити код се налага модулът или имобилайзерът да бъдат свалени. Именно за това тези умения са от голямо значение.

Ключарски център Burgaskey работи от понеделник до събота от 09:00 до 19:00 часа и в неделя от 10:00 до 18:00 часа.

Цени за обучение на ключ и извличане на секюрити код*:

  • Екстрактване на секюрити код през ОБД – от 20 до 40 лв.
  • Екстрактване на секюрити код – демонтаж и монтаж на модул – от 20 до 40 лв.
  • Подготовка на автоключ – дилърски през ОБД – от 30 до 50 лв.
  • Подготовка на автоключ – дилърски – демонтаж и монтаж на модул – от 30 до 60 лв.
  • Обучение на автоключ към имобилайзер през ОБД – от 20 до 40 лв.
  • Обучение на автоключ към имобилайзер – демонтаж и монтаж на модул – 40 до 150 лв.

* Цените варират в зависимост от модела на автомобила и сложността на операцията.

Back To Top